menu

Průběh výstavby

Dokončení projektu je v horských oblastech ovlivňováno povětrnostními podmínkami a délkou zimy. Pokud bude počasí nakloněno stavebním pracím, zvládneme dokončit jednotky do Vánoc 2020. Nejzazší termín předání všech jednotek je červen 2021 před letními prázdninami. Dokončení zbývajících částí resortu pak do konce téhož roku.

Červen 2019

Získáno pravomocné Stavební povolení pro apartmánový dům.

Září 2019

Proběhla demolice původního penzionu a vedlejší hospodářské budovy.

Listopad 2019

Dokončeno odstranění náletových křovin a stromů s vyčištěním pozemku.

Březen 2020

Provedení hlavní terénní úpravy a zemních výkopových prací pro apartmánový dům.

Duben 2020

Zahájení prací na základové desce apartmánového domu.

Květen 2020

Dokončení demolice původních chatek.

Červen 2020

Získání Stavebního povolení pro realizaci novostaveb chalup.

Červenec 2020

Realizace základových desek novostaveb chalup.

Srpen 2020

Dokončení hrubých staveb chalup.

Září 2020

Dokončení hrubé stavby apartmánového domu.

Říjen 2020

Dokončovací práce na exteriéru novostaveb.

Listopad 2020

Práce na parkovacích plochách a komunikacích.

Prosinec 2020

Dokončovací práce jednotlivých části Resortu s ohledem na počasí a dosavadní průběh výstavby.

close
Nová fotografie

ze zahájení prací na základové desce