menu

Průběh výstavby

Dokončení projektu je v horských oblastech ovlivňováno povětrnostními podmínkami a délkou zimy. Pokud bude počasí nakloněno stavebním pracím, zvládneme dokončit jednotky do Vánoc 2020. Nejzazší termín předání všech jednotek je červen 2021 před letními prázdninami. Dokončení zbývajících částí resortu pak do konce téhož roku.

Červen 2019

Získáno pravomocné Stavební povolení pro apartmánový dům.

Září 2019

Proběhla demolice původního penzionu a vedlejší hospodářské budovy.

Listopad 2019

Dokončeno odstranění náletových křovin a stromů s vyčištěním pozemku.

Březen 2020

Provedení hlavní terénní úpravy a zemních výkopových prací pro apartmánový dům.

Duben 2020

Zahájení prací na základové desce apartmánového domu.

Květen 2020

Dokončení základové desky apartmánového domu

Červen 2020

Dokončení demolice původních chatek.

Červenec 2020

Výstavba suterénu apartmánového domu.

Srpen 2020

Dokončení zdiva a stropní konstrukce suterénu apartmánového domu.

Hlavní terenní úpravy pro umístění chalup.

Září 2020

Výstavba přízemí apartmánového domu.

Získání stavebního povolení pro výstavbu chalup.

Říjen 2020

Výstavba podkroví a montáž krovu apartmánového domu. Nabytí právní moci stavebního povolení pro soubor chalup

Listopad 2020

Dokončení střešního pláště apartmánového domu. V případě příznivého počasí zahájení realizace základových desek chalup.

Prosinec 2020

Montáž oken a dveří apartmánového domu. S ohledem na postup prací případná realizace hrubých staveb chalup.

Duben 2021
Květen 2021
Červen 2021
Červenec 2021
Záři 2021
Říjen 2021
Listopad 2021
Červenec 2022

3.etapa - 4 samostatné chalupy

Srpen 2022
Listopad 2022
prosinec 2022
close
Prodej chalup a apartmánů

3. etapa


Připravujeme pronájem ubytování v chalupách.